Wie is EVEN?

Team

Marcel Korte

Tootje Hupkes

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn samen met het vaste team een belangrijke schakel bij logeerhuis EVEN. Ieder heeft zijn eigen ervaringen en verhalen die zij indien gewenst delen met de gasten. Herkenning en erkenning van leefsituaties en ervaringen zijn belangrijk bij o.a. persoonlijk herstel.