Logeerhuis EVEN binnenkort geopend.

Organisatie 

Stichting EVEN is een stichting die op 9 april 2021 is opgericht. Zij is ingeschreven bij de KVK onder nummer 82481423.

Bestuur

Marcel Korte    voorzitter

Tootje Hupkes  secretaris , penningmeester

Raad van Toezicht

Afke van Halen

Vacature

Vacature

Doelstelling:

  1.  De stichting heeft als doel mensen preventief te ondersteunen in hun woonsituatie bij problemen op maatschappelijk- en sociaal vlak, zodat zij in hun eigen woonsituatie kunnen blijven functioneren en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2.  De stichting beoogt het algemeen nut.
  3.  De stichting heeft geen winstoogmerk.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    1.  een logeerplek aan te bieden waar mensen tot rust kunnen komen en herstel bevorderende activiteiten aangeboden krijgen;
    2. activiteiten aan te bieden om mensen in hun kracht zetten zodat ze zichzelf ontwikkelen en zelf hun problemen aanpakken.

Middelen om logeerhuis te realiseren

In september 2020 heeft centrumgemeente Apeldoorn namens de gemeenten in de regio Oost-Veluwe geld aangevraagd bij het ministerie van VWS. Het doel van deze aanvraag was onder andere om een logeerhuis op te zetten. Deze middelen zijn goedgekeurd en toegekend via een subsidie aan Stichting EVEN. De bedoeling is dat Stichting EVEN vanaf 1 januari 2023 een structurele subsidierelatie aangaat met de gemeenten uit de regio Oost-Veluwe. Op het moment van schrijven zijn de gemeenten en Stichting EVEN hierover in gesprek.

Gemeenten uit de regio Oost-Veluwe zijn: Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst.